2 % z dane

Uchádzame sa o 2 % z dane, ktoré využijeme na:

  • realizáciu Pamätníka obetiam pandémie
  • psychologickú podporu zasiahnutých rodín
  • výsadbu spomienkových líp
  • zmiernenie tragických následkov pandémie

Ako poskytnúť 2 % z dane?

1. Do 15. 2 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Do tlačiva vpíšte naše údaje:

Názov/obchodné meno: SKUTOČNÉ OBETE, občianske združenie

Adresa: Suvorovova 6, 90201, Pezinok

IČO: 53 770 188

4. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste v roku 2022 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3 % z dane. K vyhláseniu priložíte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, pre ktorú ste pracovali.

ĎAKUJEME

Podporte nás finančne

Aj vy môžete pomôcť obetiam Covidu-19 a ich rodinám podporením našich aktivít finančným príspevkom OZ Skutočné obete na účet:

SK06 0900 0000 0051 8039 9161

(Slovenská sporiteľňa)

Na darovanie môžete využiť aj darovaciu zmluvu, ktorú si môžete stiahnuť tu:

Darovacia zmluva

Fakturačné údaje:

SKUTOČNÉ OBETE, občianske združenie

Suvorovova 6,

902 01 Pezinok

IČO: 53 770 188

IBAN: SK06 0900 0000 0051 8039 9161

Hľadáme psychológov a psychologičky

Pre facebookovú podpornú skupinu na pomoc pozostalým Rodiny a priatelia obetí Covidu-19 hľadáme psychologickú podporu. Ak chcete ako dobrovoľníčka alebo dobrovoľník pomôcť, prosíme, napíšte nám:

skutocneobete@gmail.sk

Verejná zbierka

Verejná zbierka „Centrálny pamätník obetiam pandémie Covid-19 a živé pietne miesta na Slovensku“ zaregistrovaná 9.8.2021 pod č. 000-2021-023991 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt bola ukončená 28.6.2022: Predbežné vyúčtovanie. O vyhlásení ďalšej zbierky budeme čoskoro informovať.