Iniciatíva SKUTOČNÉ OBETE

Sme iniciatíva priamych pozostalých a blízkych priateľov obetí Covidu-19. Poukazujeme na to, že obete epidémie nie sú len čísla v štatistikách. Chceme, aby sa o nich nehovorilo ako o neosobných „úmrtiach“. Sú to ľudia, skutočné obete. Bojovali sme tiež za to, aby tí, ktorí si utrpením Covidu-19 prechádzajú dnes, mohli svojich najbližších navštevovať v nemocnici.

Naše aktivity vychádzajú z iniciatívy pozostalých po obetiach Covidu-19, ale to, o čom hovoríme, sa týka všetkých nás v tejto krajine. A naším hlavným zámerom je, aby sa na obete pandémie nikdy nezabudlo. Aby na najväčšiu tragédiu pandémie Covid-19 zosobnenú v ich smrti spoločnosť navždy pamätala. Iniciujeme výstavbu centrálneho pamätníka a živých pietnych miest na celom Slovensku. Pomôžte, prosím, aj vy na SK60 0900 0000 0051 7908 3645.

 

Naše aktivity

Vytvorili sme podpornú skupinu Rodiny a priatelia obetí Covidu-19. Tá poskytuje psychologickú podporu pre pozostalých, útočisko, priestor na trúchlenie.

Prostredníctvom verejnej stránky Skutočné obete formujeme naše názory a požiadavky smerom k verejnosti. Podporte, prosím, naše aktivity na SK06 0900 0000 0051 8039 9161.

OZ Skutočné obete

Lucia Ďurajková

Zakladateľka OZ Skutočné obete

Lenka Straková

Zakladateľka OZ Skutočné obete