OTVORENÝ LIST

Nenechávajme naše mamy, otcov a blízkych príbuzných trpieť a osamote zomierať na Covid-19 v nemocniciach, bez možnosti návštev a poslednej rozlúčky s najbližšími.

Vážená vláda,

vážený pán minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský,

vážený pán hlavný hygienik SR Ján Mikas,

 

obraciame sa na Vás, aby sme na Slovensku už viac nedopustili osamelú a nedôstojnú smrť obetí COVID-19. Prečo je to dôležité?

Sme pozostalí po tých, ktorí prehrali boj o život s koronavírusom. Jedna z najťažších okolností smrti našich najbližších, s ktorou sa tisícky z nás nedokážu vyrovnať, bola nemožnosť fyzického kontaktu, kým boli hospitalizovaní v nemocniciach. Mnohí z nás nemohli milovaných príbuzných navštíviť ani v terminálnych štádiách, nemohli stisnúť ruku, pohladiť, rozlúčiť sa.

Slovensko sa už vyše roka venuje epidemiologickému hľadisku zvládania pandémie, vo vzťahu k nemocniciam to okrem iného znamená, že sú zakázané návštevy pacientov. Sme presvedčení, že je nevyhnutné to zmeniť.

Chápeme, že nemocnice v súčasnosti podliehajú prísnenému režimu núdzového stavu. Tak isto rozumieme záťaži, ktorej je vystavený zdravotnícky personál. Avšak pacient je človek a potrebuje dostávať nielen zdravotnú starostlivosť. Rovnako dôležité ako to, aby prežil, je to, aby mu bol dopriaty kontakt s ľuďmi, ktorí ho jeho život tvoria.

Prosíme Vás, aby sme nerezignovali aj na túto oblasť našich životov – vzťahovú, psychologickú, rodinnú. Pretože tak, ako je dôležité, aby sme boli zdraví, tak je dôležité, aby boli dodržiavané aj naše ďalšie ľudské práva.

Umožnenie stretnutia s ťažko chorým blízkym je téma, ktorá nemôže byť opomínaná. Ide o jednu z najdôležitejších etáp, ktoré v ľudských vzťahoch, v našich životoch prežívame.

Prítomnosť rodiny a najbližších príbuzných musí byť súčasťou štandardu starostlivosti o pacientov trpiacich COVID-19. Už viac nechceme byť vylúčení. Urýchlene Vás žiadame o zadefinovanie jasných a jednotných podmienok, za ktorých bude návšteva pacientov COVID-19 umožnená. Urýchlene Vás žiadame o vydanie povolenia na možnosť návštev pacientov COVID-19.

Ak sú v medicíne nastavené guideliny a postupy, ktorými sa personál riadi pri liečbe, nech sú s okamžitou platnosťou nastavené aj transparentné pravidlá a usmernenia, ako medicínske tak aj etické, pri dodržaní ktorých môžu príbuzní pacientov navštíviť, prihovoriť sa, v najťažších chvíľach im pomôcť svojou prítomnosťou.

Aby sa už viac nestávalo, že v jednej nemocnici príbuzných za chorým pustia, v ďalšej len „po známosti“, v inej zase taká možnosť vôbec nie je, a zase v inej vám dovolia stretnúť sa len s jedným členom rodiny, ale s druhým už nie, inokedy môže prísť k umierajúcemu kňaz, ale syn alebo dcéra nie. A to všetko chaoticky, bez akýchkoľvek platne daných pravidiel či argumentov, o ktoré sa môžeme my alebo lekári oprieť.

Verte, že mnohí z nás by boli ochotní podstúpiť akékoľvek protipandemické opatrenia – pravidelný PCR test, ochranný odev, respirátor, očkovanie, či prípadnú karanténu. Len, aby sme dostali možnosť aspoň sa rozlúčiť. Lebo, hoc sa to niekomu môže zdať ako nepodstatné, veľmi na tom záleží a sme presvedčení, že prihliadanie na tento aspekt dopadov pandémie na nás, obyvateľov tejto krajiny, je znak vyspelosti a ľudskosti systému. Chceme, aby bol systém humánnejší, nie krutý ako doteraz. Pre chorých, aj pre nás – ich najbližších.

My, pozostalí po obetiach COVID-19, sme nemohli byť v nemocnici pre naše mamy, otcov, manželov a manželky, súrodencov, starých rodičov… keď im bolo najhoršie. Nemali sme možnosť ani poslednej rozlúčky s našimi príbuznými. Sú nás tisíce. A tisíce ďalších prežívajú tieto chvíle v súčasnosti znova a znova.

Prosíme Vás, nedopusťme viac ich osamelú smrť.

 

Na vedomie:

Prezidentka SR

Poslanci NR SR

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Verejný ochranca práv

Ďalšie články

V obci Kľak, ktorú vypálili nacisti, pribudlo ďalšie významné pietne miesto. Pri Pamätníku SNP zasadili lipu pre obete pandémie

14. novembra 2022

V obci Kľak, ktorú vypálili nacisti, pribudlo ďalšie významné pietne miesto. Pri Pamätníku SNP zasadili lipu pre obete pandémie

Čítať ďalej
Lipa ako symbol života a miesto útechy pre rodiny obetí pandémie pribudla aj v Križovanoch nad Dudváhom

11. novembra 2022

Lipa ako symbol života a miesto útechy pre rodiny obetí pandémie pribudla aj v Križovanoch nad Dudváhom

Čítať ďalej
Historický míľnik: Poslanci odhlasovali Deň obetí pandémie Covid-19. Bude ním 6. marec

08. novembra 2022

Historický míľnik: Poslanci odhlasovali Deň obetí pandémie Covid-19. Bude ním 6. marec

Čítať ďalej