27.9.2022 – Naše občianske združenie vyzvalo poslancov Národnej rady SR, aby podporili novelu zákona o štátnych sviatkoch a umožnili tak vyhlásenie pamätného Dňa obetí pandémie Covid-19. Pripadnúť by mal na 6. marec.

O zákone budú poslanci rokovať už na aktuálnej septembrovej schôdzi parlamentu. „Prvý potvrdený prípad koronavírusu na Slovensku bol 6. marca 2020. Covid následne výrazne negatívne ovplyvnil život každého z nás, na Slovensku niet rodiny, ktorá by pandémiou nebola vážne zasiahnutá, či už ide o ekonomickú stabilitu, vzdelanie detí alebo sociálnu izoláciu,“ stojí v liste poslancom, ktorý podpísalo viac ako 120 priamych pozostalých.

Zároveň sme zverejnili spomienkové video s reálnymi fotografiami obetí. Jeho cieľom je pripomenúť verejnosti, že za číslami v štatistikách boli a sú skutoční ľudia.

Pozrite si video

Desaťtisíce ľudí obral koronavírus o život za nesmierne dramatických a bolestných okolností a táto tragédia v rodinách pozostalých stále trvá. My, rodiny a priatelia obetí, žiadame, aby bol 6. marec vyhlásený za Deň obetí pandémie Covid-19 a bol tak symbolickým vyjadrením úcty k zosnulým, súcitu k pozostalým a dôstojnou pripomienkou tejto celosvetovej tragédie na národnej úrovni,“ dodávajú rodiny obetí.

Zdôrazňujeme, že pandémia je dejinná udalosť, ktorá musí vojsť do učebníc a na ktorú nesmú zabudnúť ani nasledujúce generácie. Pamätný deň a centrálny pamätník obetiam Covidu-19, ktorý plánujeme postaviť v Bratislave v parčíku pri Ružinovskom jazere, by mal byť symbolom doby, symbolom súdržnosti, ktorú spoločnosť prejavila a rovnako by mal viesť k celospoločenskému poučeniu, ako takéto tragické dejinné udalosti a eskaláciu konfliktov zvládať. „Sme presvedčení, že pamätný deň a výstavba pamätníka je verejným záujmom, a preto by sa mu mala venovať náležitá pozornosť,“ zdôraznila Straková.

Súťaž na výslednú podobu pamätníka vyhlásil spolu s našim OZ Metropolitný inštitút Bratislavy v auguste tohto roka a potrvá do novembra. Na jeho financovanie je zriadený transparentný účet SK6009000000005179083645. Viac informácii je možné nájsť na www.skutocneobete.sk a https://mib.sk/sutaz/pamatnik-obetiam-covid-19/.

CELÉ ZNENIE LISTU

Žiadosť o prijatie zákona o pamätnom Dni obetí pandémie Covid-19

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

sme občianske združenie Skutočné obete, ktoré spája pozostalých po obetiach koronavírusu. Sme iniciátormi vyhlásenia pamätného dňa obetí covidu a obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyhlásenie 6. marca za pamätný Deň obetí pandémie COVID-19.

O návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, Anny Andrujevovej a Kristiána Čekovského, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (novela zákona, parlamentná tlač 1176) budete rokovať v parlamente už na aktuálnej schôdzi, ktorá začína 13.9.2022.

PROSÍME VÁS, ABY STE TENTO ZÁKON PODPORILI SVOJIM
KLADNÝM HLASOVANÍM.

Prvý potvrdený prípad koronavírusu na Slovensku bol 6. marca 2020. Covid následne výrazne negatívne ovplyvnil život každého z nás, na Slovensku niet rodiny, ktorá by pandémiou nebola vážne zasiahnutá, či už ide o ekonomickú stabilitu, vzdelanie detí alebo sociálnu izoláciu.

Desaťtisíce ľudí obral koronavírus o život za nesmierne dramatických a bolestných okolností a táto tragédia v rodinách pozostalých stále trvá. Covid bol zdrvujúcou skúškou pre naše zdravotníctvo, školstvo, ekonomiku, ale aj celú spoločnosť ako takú.

My, rodiny a priatelia obetí, žiadame, aby bol 6. marec vyhlásený za Deň obetí pandémie Covid-19 a bol tak symbolickým vyjadrením úcty k zosnulým, súcitu k pozostalým a dôstojnou pripomienkou tejto celosvetovej tragédie na národnej úrovni.

Zároveň je to dejinná udalosť, ktorá musí vojsť do učebníc a na ktorú nesmú zabudnúť ani nasledujúce generácie. Pamätný deň a centrálny pamätník obetiam Covidu-19, ktorý plánujeme postaviť, by mal byť symbolom doby, symbolom súdržnosti, ktorú spoločnosť prejavila a rovnako by mal viesť k celospoločenskému poučeniu, ako takéto tragické dejinné udalosti a eskaláciu konfliktov zvládať.

Prosíme Vás o prijatie tejto novely zákona, ktorá vyhlásenie pamätného dňa umožní.

Informácie o našej činnosti, výstavbe pamätníka a ďalších našich aktivitách nájdete na www.skutocneobete.sk.

S úctou

SKUTOČNÉ OBETE, občianske združenie

Rodiny a priatelia obetí Covidu-19

Lenka Straková,
stratila mamu
(zakladateľka OZ SKUTOČNÉ OBETE)
Lucia Ďurajková,
stratila mamu
(zakladateľka OZ SKUTOČNÉ OBETE)
Anton Skupeň,

stratil manželku

Vladimír Lehocký

stratil priateľku

Peter Straka,

stratil svokru

Miriam Žiaková,

stratila mamu

Anna Schlentcová,

stratila mamu

Anna Sikorjaková,

stratila brata

Daniela Strenk,

stratila mamu a bratranca

Jana Šošková,

stratila otca

Ľudmila Palečková,

stratila manžela

Bibiána Kušnierová,

stratila otca

Kristina Vincová,

stratila mamu

Monika Maljačková,
stratila ocina, tetu, sesternicu, dvoch manželov sesterníc
Darina Siváková,

stratila manžela

Jarmila Karšková,

stratila ocka a dieťa

Zuzana Mullerová,

stratila manžela

Zuzana Bognárová,

stratila otca

Veronika Lukáčová,

stratila manžela

Ľubomíra Lukáčová,

stratila otca

Viera Lehocká,

stratila manžela

Oľga Rusnáková,

stratila manžela

Miroslava Fuchs,

stratila otca

Ivana Kratochvílová,

stratila otca

Mária Baltesová,

stratila mamu

Jana Zemeniková,

stratila mamu

Lívia Gyarmaty,stratila mamu Mariana Klimova,stratila manžela
Katarína Skirkaničová,

stratila mamu

Táňa Melušová,

stratila dcéru

Valéria Szárazová,

stratila manžela

Silvia Veselá,

stratila mamu

Lucia Sokoliová,

stratila mamu a otca

Jana Macková,

stratila manžela

Simona Sitárová,

stratila otca

Zuzana Kondrlíková,

stratila mamu

Lenka Wimmer,

stratila mamu

Veronika Silva Maljačková,

stratila otca, tetu, sesternicu

a ďalších zo širšej rodiny

Denisa Didiová,

stratila brata a otca

Renáta Štofková,

stratila otca

Kvetka Peričková,

stratila otca

Marcela Dítětová,

stratila mamku

Janka Bodžárová,

stratila manžela

Richard Rúsek,

stratil otca

Andrea Rúsková,

stratila manžela

Ingrid Ješková,

stratila manžela a otca

Katarína Valigurová,

stratila otca

Ingrid Harisová,

stratila mamu

Eva Lukácsová Gáspárová

stratila mamu

Stanislava Stankova,

stratila otca a babičku

Lívia Teplická,

stratila manžela

Kamila Ulmanová,

stratila otca

Roman Kavulič,

stratil mamu a otca

Tatiana Maximová,

stratila mamu

Monika Žifčáková,

stratila otca

Katarína Chrabačková a jej deti
Adamko, Adelka, Riškostratila manžela a deti otca
Dominika Pacáková,

stratila otca

Marcela Mičková,

stratila otca

Alexandra Peacock Meier,

stratila mamu

Silvia Šipošová,

stratila otca

Patricia Nemčeková,

stratila brata

Zuzana Hanzlová,

stratila otca

Jana Miklósová,

stratila otca a mamu

Milota Tamerová,

stratila manžela

Rebeka Tancošová,

stratila starú mamu

Daniela Morávková,

stratila otca a mamu

Alica Ševčíková,

stratila manžela

Petra Kocureková,

stratila otca

Mária Kotrecová,

stratila otca

Katarína Rostasová,

stratila priateľa a troch švagrov

Annamária Gálová,

stratila mamu

Marianna Kováčová,

stratila otca

Viktória Galajdová,

stratila mamu

Vera Zemeniková,

stratila mamu

Silvia Lecáková,

stratila mamu

Patrícia Gomolová,

stratila starú mamu a svokra

Stanislava Káčerová,

stratila otca

Ingrid Ohurniaková,

stratila otca

Veronika Bačova,

stratila mamu a otca

Alena Dušková

stratila mamu

Dana Šottová,

stratila otca

Martin Dobranský

stratil dedka

Jana Šárkánová

stratila brata

Marianna Harmanová

stratila mamu

Lenka Csunyocsková,

stratila otca

Kristína Polakovičová

stratila manžela

Daniela Butkovičová

stratila sestru, švagrinú, priateľku, kamaráta

Lucia Žatková

stratila otca

Katarina Treszová

stratila manžela

Katarína Markulíková

stratila otca

Michal Milan Šimonič

stratil mamu a starého otca

Lukáš Sollár

stratil otca

Beata Poliaková

stratila otca

Jana Žigová

stratila otca a mamu

Marta Manova

stratila manžela

Iveta Kartusoffová,

stratila otca a starého otca

Katarína Šípková Mozolová

stratila manžela

Peter Hruška,

stratil otca

Alena Liptáková,

stratila otca

Richard Petrech,

stratil mamu a starého otca

Milan Pavlík,

stratil otca

Lenka Sollárová,

stratila manžela

Adriana Matejčeková,

stratila mamu

Martin Pavlík,

stratil otca

Nikola Kerekeš,

stratila starého otca

Dagmar Janotová

stratila mamu

Jana Morávková,

stratila starého otca

Jana Zámečníková,

stratila mamu

Katarína Majerová,

stratila otca

Ladislav Smaženka,

stratil mamu

Zuzana Nogová,

stratila syna

Lenka Kapustová,

stratila priateľku

Bianka Karvašová,

stratila mamu

Miroslava Kopáčová,

stratila mamu

Kamila Rácová,

stratila otca

Adriana Lenčéšová,

stratila mamu

Eva Krištofová,

stratila otca a švagra

Zuzana Barnová,

stratila mamu

Pavol Hanzel,

stratil otca

Bibiana Čelková,

stratila mamu

Katarína Čopáková,
stratila manžela
Barbora Ďurčová,

stratila otca

Iveta Fifiková,

stratila priateľa

Anežka Lenčéšová,

stratila mamu

Silvia Veselovská,
stratila mamu
Timea Sabolová.
stratila mamu
Eva Topolčanská,

stratila manžela

Henrieta Sujová,
stratila mamu