Jún 2021 – súčasnosť

Usilujeme sa o vytvorenie dôstojného pamätníka s celonárodným, umeleckým a spoločenským významom.


Prosíme, podporte nás príspevkom na transparentný účet:
SK60 0900 0000 0051 7908 3645

Chcem prispieť

 

REALIZÁCIA PROJEKTU

  • Spolupracujeme s magistrátom mesta Bratislava a Metropolitným inštitútom Bratislava (MIB).
  • Pamätník bude stáť v Bratislave na dôstojnom verejne prístupnom mieste. Aktuálne sa plánuje revitalizácia celej lokality.
  • Výsledná podoba pamätníka bude vychádzať z verejnej transparentnej súťaže návrhov, do ktorej sa budú môcť zapojiť umelci z celého Slovenska. Aktuálne pripravujeme súťažné podmienky.
  • O všetkých krokoch budeme verejnosť informovať na skutocneobete.sk, sociálnych sieťach, v médiách i tlačových agentúrach.
  • Odhadované náklady na realizáciu pamätníka sú 165 000 eur, vrátane výstavby.

 

NEVYČÍSLITEĽNÁ HODNOTA PAMÄTNÍKA

  • Umelecky zhmotnený symbol pandémie a skutočnej solidarity s obeťami
  • Súčasť kolektívnej pamäte národa a memento pre ďalšie generácie
  • Centrálne miesto pre dôstojné spomienkové podujatia
  • Celospoločenský, celonárodný, morálny význam

 

ČASOVÝ PLÁN

1-2Q 2022 – príprava súťaže

2-3Q 2022 – priebeh súťaže

4Q 2022 – vyhodnotenie, rokovanie s víťazom, dopracovanie návrhu

1Q 2023 – 2Q 2023 realizácia pamätníka

3Q 2023 – slávnostné odhalenie pamätníka

 

Financovanie projektu 

Naše aktivity sú financované prostredníctvom transparentného účtu:

Skutočné obete COVID-19

SK60 0900 0000 0051 7908 3645

(Slovenská sporiteľňa)

Chcem prispieť