Jún 2021 – súčasnosť

Usilujeme sa o vytvorenie dôstojného pamätníka s celonárodným, umeleckým a spoločenským významom.


Prosíme, podporte nás príspevkom na transparentný účet:
SK60 0900 0000 0051 7908 3645

Chcem prispieť

Pamätník obetiam Covidu-19

Realizujeme výstavbu jedného centrálneho spoločného PAMÄTNÍKA OBETIAM Covid – 19. Umelecké dielo, ktoré bude pre celý národ dôstojnou pripomienkou, vyjadrením úcty a skutočnej solidarity s obeťami a ich pozostalými.

UMIESTNENIE PAMÄTNÍKA

Pamätník by mal stáť na mieste, ktoré podporí jeho celospoločenský, celonárodný a celoštátny význam, ktoré je apolitické, dostupné a dôstojné v Bratislave, hlavnom meste SR.

Po schválení miesta a priestoru, kde bude pamätník vybudovaný, vyhlásime verejnú súťaž návrhov. Do súťaže sa budú môcť zapojiť slovenskí umelci aj študenti umenia. Návrhy následne uverejníme na webovej stránke OZ Skutočné obete www.skutocneobete.sk, sociálnych sieťach, na platformách mediálnych partnerov.

Výber víťazného návrhu bude úlohou výberovej komisie, ktorej členmi budú okrem iniciátoriek OZ Skutočné obete, zástupcovia umeleckej obce a ďalší.

Celý proces bude transparentný a Iniciatíva o ňom bude priebežne aktívne informovať verejnosť a médiá.

TERMÍN SÚŤAŽE

Vyhlásenie súťažných podmienok – jeseň/zima 2021

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A SPUSTENIE REALIZÁCIE

jar 2022

Financovanie projektu 

Naše aktivity sú financované prostredníctvom transparentného účtu:

Skutočné obete COVID-19

SK60 0900 0000 0051 7908 3645

(Slovenská sporiteľňa)

Chcem prispieť