Marec 2021 – máj 2021

Obete Covidu-19 nie sú len čísla v štatistike. Zmenili sme jazyk štátnych inštitúcií a médií, informujú nich citlivejšie.

Covid-19 má devastujúce následky na tisícky rodín na Slovensku. Miera ich utrpenia je však skrytá v krivke kolektívnej smrti, v počte úmrtí. Necitlivý jazyk, ktorý o obetiach hovorí ako o neosobných „úmrtiach“, prispieva k apatii spoločnosti, ktorej značná časť epidémiu zľahčuje a spochybňuje.

Aj štatistické informácie, grafy, dáta je možné interpretovať ľudsky. Z každodenných reportov sme sa však dozvedeli počet:

  • ľudí pozitívne testovaných PCR – nie počet pozitívnych PCR testov,
  • osôb zaočkovaných prvou alebo druhou dávkou vakcíny – nie počet podaných vakcín,
  • počet hospitalizovaných pacientov – nie počet hospitalizácií.

Ak však išlo o pacientov, ktorí ochoreniu COVID-19 podľahli, inštitúcie ich zverejňovali ako „počet úmrtí“ – nie počet ľudí, ktorí zomreli. Nie počet zosnulých. Nie počet mŕtvych. Nie počet obetí.  Tento slovník necitlivo preberali aj politici a rôzne médiá.

Čo sme urobili

Zverejnili sme preto otvorenú výzvu pre širokú verejnosť, s dôrazom na politikov, štátne inštitúcie, médiá a predstaviteľov, ktorí tvoria verejnú mienku a ktorí sa zapájajú do verejnej diskusie. Žiadali sme, aby nehovorili o ľuďoch, ktorí podľahli Covidu-19 ako o neurčitých úmrtiach.

Cieľom nebola samoúčelná hra so slovami, ale celková spoločenská zmena v nazeraní na tisíce obetí. Bolo nevyhnutné, aby sa pri prezentovaní vývoja pandémie zmenila jazyková forma a prestalo sa narábať so zosnulými ako neutrálnou neuchopiteľnou veličinou v grafoch a reportoch.

Priamo sme oslovili Národné centrum zdravotníckych informácií SR, portál www.korona.gov.sk, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a ďalšie inštitúcie, ktoré každodenne zverejňujú údaje o priebehu pandémie. Rovnako boli adresne oslovené redakcie slovenských médií, informáciu o výzve sme zaslali poslancom NR SR, predstaviteľom VÚC, Únii miest, ZMOSu, zdravotným poisťovniam, lekárskym združeniam, Prezidentke SR a ďalším.

Ako prvé zareagovalo NCZI, ktoré v priebehu necelého týždňa zmenilo vykazovanie z „úmrtia“ na „úmrtia osôb.“ Neskôr sa pridalo aj MZ SR. Významný prelom nastal po tom, čo zmenil slovník najväčší štátny portál www.korona.gov.sk, ktorý denne navštevujú státisíce ľudí. Od 23.4.2021 informuje vo svojich každodenných reportoch o obetiach, nie o úmrtiach.

V priebehu jedného mesiaca začala tento slovník používať postupne aj väčšina mienkotvorných médií na Slovensku: sme.sk., topky.sk. hnonline.sk, aktuality.sk. A naďalej pracujeme na tom, aby slovník zmenili aj ďalšie.

 

Podporte naše aktivity finančným príspevkom na účet SK06 0900 0000 0051 8039 9161.

Podporte verejnú zbierku na centrálny pamätník a budovanie živých pietnych miest na transparentný účet SK60 0900 0000 0051 7908 3645.